خانه » ساخت سوئیچ – ساخت ریموت

ساخت سوئیچ – ساخت ریموت

مرکز تخصصی نگین ریموت ارائه دهنده خدمات

 • باز کردن درب در محل با رویت کردن مدارک شناسایی اتومبیل
 • ساخت ریموت و کددهی ریموت
 • ساخت کلید در صورت گم شدن و یدکی با دستگاه تمام اتوماتیک
 • پاک کردن کد خطای با دستگاه دیاگ مخصوص
 • تعویض قاب جدید و نیز باطری ریموت
 • ساخت ریموت گمشده
 • ساخت ریموت
 • کددهی ریموت کلیدی و کی لس
 • ساخت و تراش کلید
 • غیرفعال سازی ریموت های گمشده
 • ساخت کلید و سوئیچ یدک
 • کپی کلید و ریموت