درباره ما

ساخت کلید،ریموت،کددهی انواع خودرو روز موجود در بازار ایران توسط دستگاه های پیشرفته

مرکز تخصصی نگین ریموت در زمینه ساخت کلید،ریموت،کددهی انواع خودرو روز موجود در بازار ایران توسط دستگاه های پیشرفته فعالیت دارد. عمده فعالیت شرکت در زمینه کددهی و ساخت ریموت انواع خودرو سبک و سنگین میباشد.

174کلید -ریموت -قاب
299انواع تیغه کلید خام
150اطلاعات خودرو
1100انواع چیپ ترانسپاندر و باتری ریموت